《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

滴落乳水ê土地 五.

夢m̄是彎曲ê夢
夢是一條通去理想ê路


阿母 我無法度用筆寫出妳ê夢
阿母 我只有用心來畫妳ê愛


路是一條無止境ê夢
路m̄是坎khia̍t ê路