《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

翡翠樹蛙ê命運

救命!
龍ê傳人請恁手舉高高
Kā五千年ê文化注文明ê射
台灣是阮子孫beh活ê所在
救命!

做愛hō͘鯊魚咬斷前肢ê海龜
佛羅里達州ê人出錢裝義肢
等伊會泅歡歡喜喜送伊tńg去海
美國人不是為著放生積陰德

法國東部水蛙kap chiuⁿ-chî大疏開
法國人驚伊hō͘車撞死
Tī公路做13條小地道
用愛保護cheng生ê紅毛番ah!

日本人做龜山新店溪攔水壩
為著三種魚類上溯回游ê特性
設計三種無同結構ê魚道
Hō͘魚有ka己ê天地好過日

請看咱tú好leh做ê翡翠水庫
竟然kā翡翠樹蛙沉入湖底
竟然無關心台灣獨有ê樹蛙
是恁無能á是故意beh消滅阮


救命!
21世紀講會飛天遁地ê孽龍
恁不是人親像這款ê開法
不知有面目見台灣人bô
救命!

1984.06.10